TIM OD POVERENJA
NAJŠIRI OBIM AKREDITACIJE
POUZDANA I TAČNA MERENJA
ISKUSTVO I PROFESIONALIZAM

ETALONIRANJE

Etaloniranje mernih instrumenata sa kojima svakodnevno radite je uslov kvaliteta vaših proizvoda. MAGAT Tech, Laboratorija je lider u etaloniranju u oblasti dimenzionih veličina. Laboratorija pruža usluge etaloniranja etalona i mernih instrumenata u oblasti dužine, ugla, hrapavosti, ravnosti, kružnosti i momenta sile (više od 40 akreditovanih metoda). Naši eksperti sa dugogodišnjim iskustvom i obim usluga koje pružamo, zadovoljiće sve vaše potrebe za etaloniranjem.

OVERAVANJE

Overavanje merila obavezno je za merila koja se koriste u funkciji prometa roba i usluga, zaštite zdravlja ljudi i životinja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine i prirodnih resursa i kontrole i bezbednosti saobraćaja.Kontrolno telo MAGAT Tech tipa „C“ je akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije i ovlašćeno od strane Ministarstva privrede i Direkcije za mere i dragocene metale za poslove overavanja merila na osnovu obima akreditacije.

PRODAJA

Zahvaljujući timu profesionalaca i brendovima visokog kvaliteta koje zastupamo i distribuiramo, MAGAT Tech može da ispuni sve vaše zahteve za alatima i mernom opremom. Smatramo da je odnos cene i kvaliteta alata i merne opreme najvažnija vodilja na zahtevnom tržištu koje se konstantno menja.

EDUKACIJA I TEH. PODRŠKA

MAGAT Tech, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu naših stručnjaka u metrologiji i proizvodnji, u stanju je da pruži pažljivu i ciljanu pomoć u rešavanju svakog vašeg tehničkog problema.

Sprovodimo obuke i edukaciju za naše klijente i sve zainteresovane strane u oblasti sistema menadžmeta kvalitetom, davanja izjave o usaglašenosti, analize rizika u laboratorijama i proračuna merne nesigurnosti.

O NAMA

 

Kompanija MAGAT Tech d.o.o. Beograd je postavila svoju misiju i viziju ka stalnom razvoju i unapređenju, kako bi se odmah prilagođavali potrebama tržišta. Stalna posvećenost i profesionalizam ka našim klijentima doveli su nas do moderne strukture, sa potpuno zaokruženom celinom usluga: ETALONIRANJE, OVERAVANJE, TEHNIČKA PODRŠKA I PRODAJA DIMENZIONIH MERNIH INSTRUMENATA I ALATA.

21

GODINE ISKUSTVA

1947

BROJ KLIJENATA

70000+

BROJ ETALONIRANJA