NOVOSTI

Ovlašćeno telo za overavanje merila

MAGAT Tech d.o.o. je od 10.04.2023. ovlašćeno telo za overavanje merila, upisan u Registar ovlašćenih tela za overavanje merila pod jedinstvenim registarskim brojem OM 131, na osnovu rešenja o ovlašćivanju Direkcije za mere i dragocene metale. Izvod iz registra ovlašćenih tela koji se odnosi na MAGAT Tech d.o.o. može se videti na sledećem linku https://tehnis.privreda.gov.rs/ci/tehnis-pretraga-registara.html#/tou/detalji?id=561&_k=gc593w

Akreditovano kontrolno telo

MAGAT Tech d.o.o. je od 14.02.2023. akreditovano kontrolno telo u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17020:2012, tip C, akreditacioni broj 06-382. Obim akreditacije je dostupan u registru ATSa www.ats.rs (http://www.registar.ats.rs/predmet/1383/). Skraćeni obim se odnosi se na prvo, periodično i vanredno kontrolisanje materijalizovanih mera dužine (merne trake, merne trake s viskom, složiva merila dužine, metri za tekstil, merni lenjiri, merne letve za merenje nivoa tečnosti), kao i prvo, periodično i vanredno kontrolisanje merila dimenzija (merila dužine – mašine za merenje dužine žice i kabla). Kontrolisanje materijalizovanih mera dužine se sprovodi prema sledećim referentnim dokumentima: Pravilnik o metrološkim uslovima za merila dužine opšte namene (”Službeni list SFRJ” br. 18/88 i 26/90), Pravilnik o merilima (”Službeni glasnik RS” br. 3/18), Prilog 1 i Prilog 10 (MI-008) i OIML R 35-1: Material measures of length for general use Part1: Metrological and technical requirements, izdanje 2007. Za mašine za merenje dužine žice i kabla koriste se normativna dokumenta: Metrološko uputstvo za pregled mašina za merenje dužine žice i kabla (”Glasnik SZMDM”, br. 1/86), Pravilnik o merilima (”Službeni glasnik RS” br. 3/18), Prilog 1 i Prilog 11 (MI-009) i OIML R66: Length measuring instruments, izdanje 1985.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA IMEKO TC11 & TC24 Joint Hybrid Conference

Od 17-19.10.2022. godine, predstavnici MAGAT Tech, dr Maja Aleksić – Tehnički direktor, Miloš Bjelić – Rukovodilac Laboratorije za etaloniranje i Marina Dolinić – Menadžer operative, učestvovali su na međunarodnoj konferenciji IMEKO TC11 & TC24 Joint Hybrid Conference, koja je održana u Dubrovniku.

Konferencija je okupila eminentne stručnjake iz sveta i regiona. Slogani konferencije su bili ’Measurement for a better life’ i ’Chemical measurements towards a sustainable future’.

U okviru Tehničkog komiteta TC11, predstavnici MAGAT Tech-a su učestvovali sa radom ’A COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENT METHODS OF SURFACE PLATES FLATNESS CALIBRATION’. Rad se odnosio na uporedni pregled različitih metoda etaloniranja ravnosti ploča u akreditovanoj laboratoriji MAGAT Tech. Paralelna analiza metoda, zajedno sa proračunom merne nesigurnosti, je detaljno predstavljena u radu. Zaključak rada se odnosio na stav autora za primenu najpogodnije metode etaloniranja ravnosti mernih i kontrolnih ploča koje se koriste u industriji, pri davanju izjave o usaglašenosti, a u skladu sa odgovarajućim nivoom rizika i zahtevima klijenata.

Takođe, dr Maja Aleksić je uzela aktivno učešće na konferenciji, kao jedan od recenzenata radova.

Za više informacija pogledajte: https://www.imeko.org/index.php/imeko-news-events/recent-events, https://www.imekotc11-2022.com/.

MAGAT Tech je na novoj lokaciji

Poštovani klijenti i partneri,

Kao što znate, u našem dosadašnjem radu smo posvetili mnogo vremena i energije usavršavanju osoblja, unapređenju metoda etaloniranja kao i proširenju obima akreditacije uz konstatnu nabavku nove merne opreme i etalona. Kako već nekoliko godina intenzivno radimo na poboljašnju svakog aspekta našeg poslovanja prostorije na adresi Oslobođenja 1 su postale premale da bi ispunile sve naše potrebe.

Iz tog razloga smo se odlučili na novi, veliki korak i sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da od 19.09.2022. MAGAT Tech d.o.o. u celosti prenosi svoje poslovanje na adresu Đorđa Radaka 10, 11250 Beograd.

 

Nova, moderna, zgrada je opremljena prostranim kancelarijskim prostorom, salom za sastanke, magacinom i laboratorijskim prostorom koja ispunjava sve međunarodne standarde, sa izvojenim sistemom za održavanje atmosferskih uslova i duplo većom površinom od prethodne što omogućuje dalji razvoj i unapređenje.

Svi ostali podaci firme ostaju nepromenjeni, a ovde možete pronaći obrazac za identifikaciju.

Hvala na poverenju!

UČEŠĆE NA SAJMU CONTROL 2022

Predstavnici MAGAT Tech-a su od 02.05.-05.05.2022. aktivno učestvovali na sajmu za obezbeđenje kvaliteta CONTROL 2022 u Štutgartu.
Ovaj međunarodni sajam je bio odlična prilika za razmenu iskustava sa vodećim evropskim laboratorijama za etaloniranje i najvećim svetskim kompanijama iz oblasti metrologije.
Kao savremena kompanija, MAGAT Tech nastoji da prati sve trendove i novitete radi konstantnog unapređenja usluga koje pruža svojim klijentima.

Obaveštenje 30.12.2021.

MAGAT Tech d.o.o. neće raditi od 01.01.2022. do 09.01.2022. Prvi radni dan u 2022. godini je 10.01.

Do tada, sve zahteve vezano za etaloniranje i prodaju možete poslati na mail adrese lab@mgt.rs i sales@mgt.rs .

Želimo Vam srećne Novogodišnje i Božićne praznike i mnogo uspeha u 2022. godini !

20.12.2021.  Objavljeni rezultati Međulaboratorijskog poređenja

MAGAT Tech, Laboratorija je uspešno učestvovala u PT šemi ‘’Međulaboratorijsko poređenje u etaloniranju mernih lenjira’’, u organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM).

U PT šemi Direkcija za mere i dragocene metale je bila pilot laboratorija, a učestvovalo je četiri laboratorije iz zemlje i jedna iz regiona. Ovo poređenje odnosilo se na etaloniranje mernih lenjira (line scale) visoke klase tačnosti i širine crta podele do 20 µm.

MAGAT Tech, Laboratorija je merenje izvršila najpreciznijom interferometrijskom metodom, sa veoma malom mernom nesigurnošću etaloniranja, čime je potvrdila akreditovane merne mogućnosti etaloniranja (CMC). Rezultati etaloniranja za mernu tačku 100 mm, prikazani su na grafiku.