NOVOSTI

Obaveštenje 30.12.2021.

MAGAT Tech d.o.o. neće raditi od 01.12.2022. do 09.12.2022. Prvi radni dan u 2022. godini je 10.01.

Do tada, sve zahteve vezano za etaloniranje i prodaju možete poslati na mail adrese lab@mgt.rs i sales@mgt.rs .

Želimo Vam srećne Novogodišnje i Božićne praznike i mnogo uspeha u 2022. godini !

20.12.2021.  Objavljeni rezultati Međulaboratorijskog poređenja

MAGAT Tech, Laboratorija je uspešno učestvovala u PT šemi ‘’Međulaboratorijsko poređenje u etaloniranju mernih lenjira’’, u organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM).

U PT šemi Direkcija za mere i dragocene metale je bila pilot laboratorija, a učestvovalo je četiri laboratorije iz zemlje i jedna iz regiona. Ovo poređenje odnosilo se na etaloniranje mernih lenjira (line scale) visoke klase tačnosti i širine crta podele do 20 µm.

MAGAT Tech, Laboratorija je merenje izvršila najpreciznijom interferometrijskom metodom, sa veoma malom mernom nesigurnošću etaloniranja, čime je potvrdila akreditovane merne mogućnosti etaloniranja (CMC). Rezultati etaloniranja za mernu tačku 100 mm, prikazani su na grafiku.