banerugao

Oblast i metode

Etaloniranje u oblasti ugla se sprovodi standardnim metodama, prema važećim međunarodnim standardima i dokumentima evropske organizacije za metrologiju. Sve metode su akreditovane.

Laboratorija obavlja etaloniranja svih vrsta uglomera, ugaonika, libela, kao i ugaonih davača u sklopu različitih mašina.

Kompletan katalog usluga u oblasti ugla (predmet etaloniranja, merni opseg i metodu) možete videti u nastavku.

Za sve poslove etaloniranja izdaje se odgovarajući Sertifikat o etaloniranju, u kome je iskazana merna nesigurnost.

Etaloniranje se obavlja u prostorijama MAGAT Tech ili na terenu.

Katalog usluga iz oblasti ugla

PREDMET ETALONIRANJA

MERNI OPSEG

METODA

AKREDITOVAN

Uglomeri

0 do 360 

BS 1685:2008

✔

Ugaonici

0 mm do 800 mm

DIN 875:2005-07

✔

Libele

± 10 mm/m

DIN 877:1986-06

✔

Ugaoni davači

0 do 360

EURAMET No. 23, v.1.0 (02/2018)

✔

REFERENCE