banerravnost

Oblast i metode

Etaloniranje u oblasti ravnosti obuhvata etaloniranje kontrolnih i mernih ploča, različite klase tačnosti. Laboratorija raspolaže savremenom opremom za etaloniranje, kojom se vrši etaloniranje ploča visoke klase tačnosti. Licencirani softver za obradu podataka omogućava da se ispune sve potrebe korisnika za obradom i grafičkim prikazom rezultata.

Laboratorija obavlja i etaloniranje etalona ravnosti (kontrolna stakla), validovanom metodom.

Metode za etaloniranje su standardne i akreditovane.

Kompletan katalog usluga u oblasti ravnosti (predmet etaloniranja, merni opseg i metodu) možete videti u nastavku.

Za sve poslove etaloniranja izdaje se odgovarajući Sertifikat o etaloniranju, u kome je iskazana merna nesigurnost.

Etaloniranje se obavlja u prostorijama MAGAT Tech ili na terenu.

Katalog usluga iz oblasti ravnosti

PREDMET ETALONIRANJA

MERNI OPSEG

METODA

AKREDITOVAN

Kontrolne i merne ploče

0 mm do 2000 mm

direktna

✔

Kontrolna stakla

0 mm do 100 mm

direktna

✔

REFERENCE