ETALONIRANJE

Laboratorija akreditovana kod ATS - potpisnik ILAC MRA sporazuma

LIDER U ETALONIRANJU DIMENZIONIH MERNIH INSTRUMENATA

 

MAGAT Tech, Laboratorija za etaloniranje je pravni sledbenik Metrološke laboratorije 21.maj.

Mi smo vodeća laboratorija za etaloniranje u oblasti dimenzionih veličina koja brine o korisnicima svojih usluga. Svesni smo značaja preciznog merenja koje se odražava na kvalitet vaših proizvoda, pa u skladu s` tim primenjujemo savremene metode etaloniranja merne opreme.
Kvalitet etaloniranja, validnost rezultata i zadovoljstvo korisnika su naš primarni cilj. Naša misija je stalno unapređenje kvaliteta usluga koje pružamo, uz poštovanje standarda i primenu dobre laboratorijske prakse, kao i ulaganje u edukaciju osoblja i vrhunsku opremu. Rukovodstvo i stručni tim laboratorije su nepristrasni i posvećeni zadovoljstvu korisnika usluga etaloniranja.

MERILA UGLA
Uglomeri
Ugaonici
Libele
Ugaoni davači
.

ETALONI I MERILA HRAPAVOST I RAVNOSTI
Uređaji za merenje hrapavosti
Etaloni hrapavosti
Kontrolne i merne ploče
Kontrolna stakla
.

ETALONI I MERILA DUŽINE
Merni lenjiri (čelični i stakleni)
Glatki kontrolni valjci i prstenovi
Granične planparalelne mere dužine
Mikrometri za spoljašnja merenja
Mikrometri za unutrašnja merenja (dodir u dve tačke)
Mikrometri za unutrašnja merenja (dodir u tri tačke)
Kontrolni kalibri
Pomična merila, dubinomeri, visinomeri
Merni satovi
Merna sredstva za unutrašnje merenje sa mernim satom (subita)
Merne trake i trake za obim
Merni mikroskopi
Pločice za merne mikroskope
Profil projektori
Merne mašine (1D, 2D, 3D)
Uređaji i etaloni za merenje debljine
Kontrolni čepovi glatki
Kontrolni čepovi navojni
Kontrolne prizme
Kalibracioni blokovi
Granične mere zazora i radijusa
Glatke kontrolne račve
Kontrolnici dužine i prečnika
Kontrolnici za železnički program
Merila za kontrolu varova
Enkoderi i linearni davači pomeraja
.

ETALONI I MERILA KRUŽNOSTI
Uređaji za proveru oblika
Etaloni kružnosti (Sfera)
.

MERILA SILE
Moment ključevi
.

REFERENCE