EDUKACIJA I TEHNIČKA PODRŠKA

MAGAT Tech, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu naših stručnjaka u metrologiji i proizvodnji, u stanju je da pruži pažljivu i ciljanu pomoć u rešavanju svakog vašeg tehničkog problema.

Sprovodimo obuke i edukaciju za naše klijente i sve zainteresovane strane u oblasti sistema menadžmeta kvalitetom, davanja izjave o usaglašenosti, analize rizika u laboratorijama i proračuna merne nesigurnosti.

ANALIZA I DIJAGNOSTIKA

OBUKE

TEHNIČKO SAVETOVANJE