O NAMA

MGT200x200

Ko smo mi?

Kompanija MAGAT Tech je nastala kao rezultat dugogodišnjeg rada u metrologiji. Dr Maja Aleksić, vlasnik i tehnički direktor Laboratorije za etaloniranje MAGAT Tech, pre više od 20 godina karijeru započinje u Nacionalnom metrološkom institutu Srbije (Direkcija za mere i dragocene metale), na razvoju i održavanju etalona u oblasti dimenzionih veličina. Bila je i predstavnik Srbije u Evropskoj organizaciji za metrologiju (EURAMET). Radila je u Akreditacionom telu Srbije, na akreditaciji laboratorija za etaloniranje i ispitivanje. Organizuje i sprovodi obuke iz oblasti standarda za etaloniranje i proračuna merne nesigurnosti etaloniranja. Od 2019. godine tehnički rukovodi kompanijom MAGAT Tech.

Kompanija MAGAT Tech raspolaže kompetentnim osobljem sa dugogodišnjim iskustvom u metrologiji, ocenjivanju usaglašenosti i proizvodnji mašinskih i elektronskih komponenti. Nabavkom savremene opreme, zapošljavanjem kompetenrnog kadra i stalnim razvojem i unapređenjem rada u različitim oblastima metrologije, MAGAT Tech predstavlja modernu kompaniju koja postiže konkurentnost na tržištu i ispunjava zahteve industrije, klijenata i zainteresovanih strana.

Stalna posvećenost, razvoj i profesionalizam doveli su nas do moderne strukture, sa potpuno zaokruženom celinom usluga: ETALONIRANJE, OVERAVANJE, TEHNIČKA PODRŠKA I PRODAJA DIMENZIONIH MERNIH INSTRUMENATA I ALATA.

Zašto MAGAT Tech?

Kompanija MAGAT Tech je postavila svoju misiju i viziju ka stalnom razvoju i unapređenju, kako bi smo se odmah prilagođavali potrebama tržišta. Pratimo savremene tokove razvoja proizvodnje i  stalno se prilagođavamo potrebama industrije i tržišta.

MAGAT Tech za svoje klijente bira metode koje su najpogodnije za njihove potrebe. Sve metode su akreditovane i objavljene u međunarodnim standardima ili relevantnim naučnim časopisima. Kao ovlašćeno telo MAGAT Tech obavlja poslove overavanja merila u skladu sa propisima i rešenjem o ovlašćivanju.

Na taj način indirektno učestvujemo u obezbeđenju viskog kvaliteta krajnjeg proizvoda naših klijenata i sprovođenju zakona o metrologiji.

MISIJA

Naša misija je da konstantno razvijamo odgovarajuće metode etaloniranja i kontrolisanja, koje obezbeđuju tačna i pouzdana merenja, čiji je cilj kvalitet proizvoda naših klijenata.

VIZIJA

Naša vizija je da MAGAT Tech bude prepoznatljiva, vodeća i međunarodno priznata kompanija u regionu, koja obezbeđuje sve potrebne usluge u metrologiji i ocenjivanju usaglašenosti.