alpa_metrology_logo
Uređaj za hrapavost

Prenosni optički uređaj za hrapavost, LITE surf

Džepni prenosni uređaj za hrapavost, sa optičkom sondom koja rotira za 90°. Osam parametara prema ISO 4287 (Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, Rmax, Rsm, Rpc), pet parametara prema ISO 12085 (Pt, R, AR, Rx, PPc). Sa izmenljivom sondom za ravne površine i otvore. Sa Gausovim filterom. Prenos podataka preko bluetooth-a do aplikacije (APP).

 

Karakteristike uređaja

ŠifraLA251LITE
Dimenzije160 x 33.5 x 34 mm
Merni opseg ± 200 µm
Rezolucija0.001 µm
Cut-off dužina0.25 - 0.8 - 2.5 mm
Dužina putanjedo 16 mm
SondaOptička, može da rotira za 90° za bočna merenja
Visinomer

Visinomer IP67, MEGA TOWER

Potpuno proizveden u Švajcarskoj, zagarantovana izdržljivost, tačnost i pouzdanost. Na display jedinici su funkcije direktno pristupačne i prikazane simbolima za lako korišćenje.

 

Karakteristike:

  • Rezolucija 0.001 mm
  • Ponovljivost 2 µm
  • Merna sila 0.75 do 1.5 N
  • Elektronski podesiva merna sila
  • Rubidijumska kuglica ø 4 mm
  • RS232 i USB interfejs

 

ŠifraMaksimalna greška
µm
Merni opseg
mm
Greška upravnosti
µm
GA050400540010
GA050700570015
Merna mašina

CNC 3D MERNA MAŠINA ALPA SPIDER ST

Daje maksimalne performanse čak i u najekstremnijim proizvodnim radnim uslovima. Integrisana kontrola temperature u prostoru za merenje, automatska promena sondi. Mašina ne koristi komprimovani dotok vazduha. Koristi Renishaw TP20 mernu glavu.

 

Karakeristike uređaja

ŠifraLA135300
Merni opsegX = 300 mm
Y = 300 mm
Z = 200 mm
Tačnost3 µm + L/250 mm
Rezolucija0.5µm
Radna temperatura0 °C do 40 °C
Brzina750 mm/sec
Ubrzanje750 mm/sec²
3D optička merna mašina

Automatska 3D optička mašina SCOPE VT

Kamera visoke rezolucije ( 3.22Mpx) i FUSION softver omogućavaju brza potpuna, pristupačna i tačna merenja. Nekontaktna merenja se sprovode preko motorizovane optike: uvećanje od 20x do 350x, 19 inch monitor, fokusirano osvetljenje. Kontaktna merenja se sprovode preko Renishaw TP20 sonde. Skala visoke rezoluceje za povećanje tačnosti. WINDOWS 7 spreman.

 

Karakteristike uređaja:

ŠifraLA110250
Merni opsegX = 250 mm
Y = 125 mm
Z = 155 mm
Max. kapacitet25 kg
Max. brzina200 mm/sec
Kamera2048 x 1590 pixel
Rezolucija skale0.5 µm
Max. greška2 + L /100µm
Profil projektor

Profil projektor PROFIL V300

Jednostavan za upotrebu, jasna i definisana slika za kompleksna merenja, do 43 mm visine predmeta i 15 kg mase predmeta koji se meri. RS232 izlaz za komunikaciju, objektivi 20x, 50x, 100x.

 

Karakteristike uređaja:

ŠifraRezolucijaOpis
LA050DP0.5µmVertikalni ekran profil projektora ø300 mm, display DP100