Od svog osnivanja 1883. godine kompanija KROEPLIN bila je uključena u razvoj i proizvodnju preciznih instrumenata za merenje dužina i debljina, posebno za metaluršku industriju. Tako je rođen ‘sistem brzog merenja Kroeplin’ na kome se zasnivaju sve dalje inovacije elektronskih uređaja za brzo merenje. Pažljivo posmatranje i analiza tržišta je filozofija koju KROEPLIN danas uspešno koristi kao i pre više od 125 godina.

Brzi merač

Brzi merač za unutrašnje merenje

Brzi merač

Brzi merač za spoljašnje merenje