TIM OD POVERENJA

POUZDANA I TAČNA MERENJA

POSVEĆENOST KLIJENTU

ISKUSTVO I PROFESIONALIZAM

ETALONIRANJE

Etaloniranje mernih instrumenata sa kojima svakodnevno radite je uslov kvaliteta vaših proizvoda. MAGAT Tech, Laboratorija je lider u etaloniranju dimenzionih menih instrumenata. Naši eksperti sa dugogodišnjim iskustvom i obim usluga koje pružamo, mogu da zadovolje sve vaše potrebe za etaloniranjem.

PRODAJA

Zahvaljujući timu profesionalaca i brendovima visokog kvaliteta koje zastupamo i distribuiramo, MAGAT Tech može da ispuni sve vaše zahteve za alatima i mernom opremom. Smatramo da je odnos cene i kvaliteta alata i merne opreme najvažnija vodilja na zahtevnom tržištu koje se konstantno menja.

TEHNIČKA PODRŠKA

MAGAT Tech ima stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u metrologiji i proizvodnji i u stanju je da pruži pažljivu i ciljanu pomoć u rešavanju svakog vašeg tehničkog problema.

O NAMA

Preuzimanjem Metrološke laboratorije 21.maj doo u julu 2019. godine, kompanija MAGAT Tech d.o.o. Beograd, je postavila svoju misiju i viziju ka stalnom razvoju i unapređenju, kako bi se odmah prilagođavali potrebama tržišta. Stalna posvećenost i profesionalizam ka našim klijentima, za samo godinu dana doveli su nas do moderne strukture, sa potpuno zaokruženom celinom usluga: PRODAJA, TEHNIČKA PODRŠKA I ETALONIRANJE DIMENZIONH MERNIH INSTRUMENATA I ALATA.

20

GODINE ISKUSTVA

1732

BROJ KLIJENATA

60000+

BROJ ETALONIRANJA